Typy nemovitostí

Nemovitosti se člení na :

  • nemovitosti zapisované do katastru nemovitostí - např. byty v osobním, firemním či obecním vlastnictví, rodinné domy, bytové domy, pozemky, ale i rekreační či zahradní chaty, pokud mají přiděleny popisné číslo apod.
  • nemovitosti nezapisované do katastru nemovitostí – např. družstevní byty (v katastru nemovitostí je jako vlastník celého domu s byty uvedeno příslušné družstvo),  rekreační či zahradní chaty, pokud nemají přiděleny popisné číslo, lyžařské vleky apod.
Zpravodaj Rychlý výběr