Pozvánka na členskou schůzi

Pozvánka na členskou schůzi

 

Představenstvo družstva VAŠE REALITY, družstvo, nám. T. G. Masaryka 208/30, 796 01 Prostějov,  svolává členskou schůzi družstva

 

na den 27. dubna 2021 v Prostějově, v době od 9,30 hodin v kanceláři  notářky JUDr. Lenky Vrzalové, Hlaváčkovo nám. 217/1, 796 01 Prostějov .

 

Program členské schůze:

 

1) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020

2) Rozhodnutí o zrušení družstva s likvidací ke dni 27. dubna 2021

3) Volba likvidátora a stanovení jeho odměny

2) Schválení mimořádné účetní závěrky ke dni 26. dubna 2021

 

 

S podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze se mohou členové družstva seznámit v sídle družstva dne 13. a 15. dubna 2021 v době od 16 do 17 hodin.

 

 

V Prostějově dne 9.4.2021

 

 

 

Lukáš Doležel                                                         Ivana Filoušová Tomanová

předseda družstva                                                  místopředsedkyně družstva

Zpravodaj Rychlý výběr