Potřebné doklady

Při prodeji nemovitosti v osobním vlastnictví potřebujete tyto doklady:

  • nabývací listina (kupní smlouva, dědické rozhodnutí, darovací smlouva, dohoda o zřízení práva osobního užívání pozemku …. atd.)
  • aktuální výpis z katastru nemovitostí /zajistí RK/
  • snímek katastrální mapy /zajistí RK/
  • znalecký posudek /zajistí RK/
  • u právnických osob (s.r.o., a.s.) výpis z obchodního rejstříku /zajistí RK/
  • projektová dokumentace a další dokumenty
  • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) /zajistí RK/ 

 

Při prodeji družstevního bytu potřebujete tyto doklady:

  • nájemní smlouvu
  • rozpis plateb spojených s užíváním bytu
Zpravodaj Rychlý výběr