Družstevní byt

Pokud máte zájem o  koupi bytu, pak cena družstevního bytu je zpravidla o 10 - 15 % nižší než bytu v osobním vlastnictví. Družstevním bytem přitom rozumíme soubor všech práv a povinnostím, které se vážou k členství v bytovém družstvu. A právě k těmto právům patří i právo užívat družstevní byt. Družstevní byt se nabývá převodem čl. práv a povinností, proces je jednoduchý a rychlý. Družstevním bytem se však nedá ručit při  financování jeho koupě hypotečním úvěrem.

Řešením je předhypoteční úvěr a převod do osobního vlastnictví. Hypotéku na družstevní byt tedy můžete získat jednak ručením jakoukoliv jinou nemovitostí v dostatečné hodnotě, kterou lze zastavit, dále je také možné využít některé produkty stavebního spoření, které zástavu nemovitosti nevyžadují, nebo prostřednictvím předhypotečního úvěru. Předhypoteční úvěr je krátkodobý úvěr s vyšší úrokovou sazbou, který není vázaný na zástavu nemovitosti. Předhypoteční úvěr je poskytován obvykle na jeden, výjimečně až na dva roky. Do této doby musí dlužník převést družstevní byt do osobního vlastnictví, čímž je možné ho zastavit, a přejít z předhypotečního úvěru na řádnou hypotéku.

Zpravodaj Rychlý výběr