Cena nemovitosti

Zjistěte si obvyklou cenu nemovitostí v dané oblasti a čase. Při stanovení ceny nemovitosti Vám profesionálně a odborně poradíme.

  • Při prodeji nemovitosti Vám pomůžeme nastavit cenu nemovitosti tak, abyste  nemovitost v reálném čase skutečně prodali. V případě přiměřeně rychlého prodeje můžete totiž obdrženou kupní cenu obratem investovat.
  • Při koupi budete vědět, že platíte reálnou cenu a pro případ, že byste chtěli nemovitost po nějakém čase prodat, budete vědět jakou cenu můžete za svoji nemovitost očekávat. Ke kupní ceně starší nemovitosti připočtěte náklady na nutné opravy, které jsou výsledkem stavebně technického rozboru.

Cena nemovitostí, tak jako každého "zboží"  se s postupem času mění. O trendech a předpokladech vývoje cen nemovitostí v regionu se můžete poradit v  naší realitní kanceláři.

Zpravodaj Rychlý výběr