EKRK

Evropský klub realitních kanceláří

Evropský klub realitních kanceláříEvropský klub realitních kanceláří - EKRK, je síť spolupracujících a vzájemně se podporujících realitních kanceláří v mezinárodním měřítku. Tuto síť tvoří dnes již několik set realitních kanceláří prakticky z celého světa. Jen v domovské zemi České republice je členy EKRK více než 60 realitních kanceláří s takřka celoplošným pokrytím území státu. V rámci členství není problém zajistit zprostředkování koupě nebo prodeje jakékoliv nemovitosti v celé ČR i mimo ni. Členy EKRK jsou významné české realitní kanceláře. Sídlo EKRK je v Olomouci, Riegrova 6.

Realitní makléři členských realitních kanceláří se řídí vždy a to bez výjimky tímto Etickým kodexem:

Motto: „Důvěřovat každému je stejně pochybné jako nedůvěřovat nikomu“

1.Realitní makléř hájí zájmy svého klienta jako své vlastní.
2.Realitní makléř neuvede klienta vědomě v omyl, nezamlčuje žádné skutečnosti týkající se obchodů, které sjednává.
3.Realitní makléř vždy jedná podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
4.Realitní makléř volí takové postupy jednání, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta.
5.Realitní makléř koná vždy jen v tom rozsahu, jenž mu byl klientem svěřen.
6.Realitní makléř nepřekročí nikdy své kompetence plynoucí z pracovních popisů a činnosti a z pověření klienta.
7.Realitní makléř nesmí bez souhlasu klienta zveřejnit důvěrné informace poskytnuté klientem a to ani po ukončení spolupráce a chrání jeho osobní data.
8.Realitní makléř jedná vždy čestně a kvalifikovaným způsobem v souladu s dobrými mravy a zásadami EKRK
9.Realitní makléř svým chováním reprezentuje značku EKRK, zvyšuje prestiž realitního makléře a profesionalitu obchodu s nemovitostmi.
10.Realitní makléř neustále zvyšuje svou odbornou kvalifikaci v zájmu dalšího zkvalitnění svých služeb klientům.

Kompletní informace o Evropském klubu realitních kanceláří zde...

Zpravodaj Rychlý výběr